Moldbrixia News

Revista bimestrială „Moldbrixia news” menţine şi asigură schimbul de informaţie cu gradînalt de utilitate pentru emigraţii basarabeni şi români din nordul Italiei. Fondată în 2011 „Moldbrixia news” asigură consângenilor noştri informaţia constantă pentru cunoaşterea cadrului legislativ şi a principalelor drepturi şi îndatoriri din Italia. Pe paginile ei publică marticole referitor la păstrarea şi valorizare a limbii române, tradiţii le şi obiceiuri lestră moșești, menţinere a identităţii culturale şi religioase. Mediatizăm cetăţeni a activă şi procesul de integrare, etc....Revista „Moldbrixia news” este punte de legătura care ajută emigrantul săfie informat.